Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» με MIS 5104124, πατήστε ΕΔΩ.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της  2ης πρόσκλησης της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» με MIS 5104124, πατήστε ΕΔΩ. 

Η πρόσκληση περιλαμβάνει τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο παρόν έργο που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από κάθε υποψήφιο πριν την υποβολή αίτησης συμμετοχής.


 

Footer Image