Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» με MIS 5104124, πατήστε ΕΔΩ. 

Η πρόσκληση περιλαμβάνει τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο παρόν έργο που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από κάθε υποψήφιο πριν την υποβολή αίτησης συμμετοχής.


 

Footer Image