Παρατίθενται σύνδεσμοι για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών.

  • Εκκαθαριστικό Εφορίας 2021: https://www.gsis.gr/ -> myTaxisNet -> Συμπληρώνετε τους κωδικούς TAXISNET -> Εφαρμογές TAXISnet -> Στην κατηγορία Φόρος εισοδήματος Φ. Π. επιλέγετε Δηλώσεις Φ. Π. Ε1,Ε2,Ε3 -> Πατάτε ΕΙΣΟΔΟΣ -> Στις δηλώσεις του έτους 2021 πατάτε «ΥΠΟΧΡΕΟΥ» στην κατηγορία Εκτύπωση Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου -> Και στη συνέχεια Αποθήκευση
  • Βεβαίωση Προϋπηρεσίας: https://www.efka.gov.gr/el -> Βεβαίωση προϋπηρεσίας -> Είσοδος στην υπηρεσία Βεβαίωση προϋπηρεσίας -> Συνέχειαστο TAXISNET -> Συμπληρώνετε τους κωδικούς TAXISNET -> Συνέχεια και Αποστολή -> Συμπληρώνετε τον Α.Μ.Κ.Α. και πατάτε Είσοδος -> Πατάτε το Εδώ -> Επιλέξετε Εκτύπωση -> Το αποθηκεύεται ως PDF -> Και στη συνέχεια Αποθήκευση

     

  • Ε4 και Ε3:

https://myergani.gov.gr/(S(1x11aeabbk2tjhtrarshhqxv))/login.aspx?ReturnUrl=%2f->

Ξεκινήστε εδώ -> Συμπληρώνετε τους κωδικούς TAXISNET -> Συνέχεια και Αποστολή -> Επιλέγετε Δηλώσεις -> Κατηγορία «Μεταβολές Απασχόλησης» -> Δήλωση – Έντυπο «Πίνακας Προσωπικού» -> Και επιλέγετε Αναζήτηση (χωρίς την επιλογή ημερομηνιών) και πατάτε Επιλογή στο πιο πρόσφατο έντυπο. Το Ε3 - ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ εξάγεται με τον ίδιο τρόπο με τη διαφορά ότι στην Κατηγορία επιλέγετε «Έναρξη – Λήξη Απασχόλησης»

 

  • Στοιχεία Επιχείρησης: https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki -> Επιλέγετε Μητρώο και Επικοινωνία -> Συμπληρώνετε τους κωδικούς TAXISNET -> Επιλέγετε Στοιχεία Επιχείρησης -> Συνοπτική Εκτύπωση
Footer Image