Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με το Επιμελητήριο Ηρακλείου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αποστέλλοντας μήνυμα στο  riscrete@ebeh.gr με υποχρεωτική αναφορά στο όνομα και στο τηλέφωνο επικοινωνίας σας. 
Footer Image