2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων για συμμετοχή στην πράξη.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου δημοσιεύει 2η πρόσκληση ωφελουμένων για συμμετοχή στην πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» με MIS 5104124 προκειμένου να καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις που προέκυψαν από την υλοποίηση του προγράμματος.

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά τη Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2023 και ώρα 12:00 και λήγει την Τετάρτη, 09 Αυγούστου 2023 και ώρα 21:00.

Το μοντέλο εκπαίδευσης για όλα τα προγράμματα θα είναι αυτό της μικτής κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή/διά ζώσης διδασκαλία 70 ωρών σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης (τουλάχιστον 70 ωρών) και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης.

Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Επιμελητήριο Ηρακλείου με ηλεκτρονικό μήνυμα στο riscrete@ebeh.gr. Σχετική πληροφόρηση δύναται να παρέχεται και από τον πάροχο κατάρτισης «Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός» στο 2810 792207 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, εδώ

 
Footer Image