1η τροποποίηση πρόσκλησης ωφελουμένων - Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 20/02/2023

 

Παρακαλούμε όπως λάβετε γνώση της 1ης τροποποίησης της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3441/29-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων για συμμετοχή στην Πράξη Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» με MIS 5104124.
 
Η πρόσκληση περιλαμβάνει την τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων έως τη Δευτέρα, 20/02/2023 και ώρα 21:00, καθώς και βελτιώσεις/διευκρινίσεις αναφορικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
 
Δείτε την τροποποιημένη πρόσκληση εδώ
Footer Image